Tillitskvinner

Klubbens styre fra 01.10.2020 til 30.09.2021
President: Sonja Svanevik
Visepresident: Galina Guran
Sekretær: Arnhild Danielsen
Kasserer: Brita Hermansen
Styremedlem: Lisbeth Rudlang
Suppleanter: Astri Taklo
  Anniken Holen
   
Programmansvarlig: Guri Hepsø Off
Assisterende: Johanna Wedum
   
Ekstensjonskomite: Åse Fjellestad
  Mari-Ann Wike Dahlen
   
Valgkomite: Runi Myhrbråten
   Nina E. Klingan