Velkommen til Holmestrand

Holmestrand Soroptimistklubb er tilsluttet organisasjonen Soroptimist International, et verdensomspennende kvinnenettvertk som arbeider for å bedre kvinners og jenters levekår; lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  Vårt motto er å være en global stemme for kvinner.

Klubben ble stiftet i 1995 og vi har i dag 30 medlemmer.

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima