Bli medlem i Soroptimist Union of Norway

Ønsker du å bli medlem i Holmestrand Soroptimistklubb?

 

 Ta kontakt med en av oss i styret.  Se under fanen tillitskvinner.