Medlemsmøter

Holmestrand soroptimistklubb har møte hver første tirsdag i måneden kl. 19.00, Hof Bibliotek, Voldshagan 2
2022 Tema
4. januar                                        Arbeidsgrupper, program og ekstensjon
1. februar Yrkesforedrag v/Anne Kiss
1. mars Årsmøte. Koronaepidemiens konsekvenser for likestillingen v/Linda Rustad
5. april Et litt annerledes yrkesforedrag: en liten reise gjennom spansk og latinamerkansk historie, kultur og litteratur v/Tone Matsen Langfjæran
3. mars FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) v/Merete Grønvold
14.juni Vandring i hagen til Finn Schøll, med Finn Schøll