Årets program

Program 2019
Måned Tema
  Høst
Oktober Rapport fra Moldovaturen og idedugnad
November Bergene Holm/Haslestad bruk - bedriftsbesøk
Desember Julemøte på Kroa i Eidsfoss med amerikans auksjon
  Vår
Januar Yrkesforedrag v/Johanna
Februar PAsient- og brukerombudet  v/Torunn Grinvoll
Mars Årsmøte. Om Moldovaprosjektene
April Yrkesforedrag v/Brita
Mai Det robuste barnet v/Elin Nesvold
Juni Sommermøte i Sande